Клиенти

 1. виж видео Директор дирекция Информационни и комуникационни технологии на Български пощи ЕАД Румен Дончев
  logo-1.png

  Български пощи ЕАД

 2. виж видео Mениджър на ИТ секцията на Патентно ведомство Велислав Христов
  patent_white.png

  Патентно ведомство на Република България

 3. 04-su-white.png

  Софийски Университет Св. Климент Охридски

 1. 05-egt-green.png

  Евро Гейм Технолоджи

 2. petentno_green.png

  Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”