Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура

Решението за прекратяване на обособена позиция No. 2 по процедура „Закупуване на ERP-система и оборудване (5 бр. ДМА) по 2 обособени позиции“ може да бъде свалено оттук. 

Още нoвини

Виж всички