НИЕ СМЕ CENTIO PROFESSIONAL IT SECURITY


Centio TeamВече над 
17 години успешно интегрираме и комбинираме възможностите на водещи глобални решения за защита на информацията на българския пазар. Грижим се за спокойствието на над 800 компании и им даваме възможност да се концентрират върху бизнеса си. За ефективността и производителността на решенията ни се грижи екип от сертифицирани специалисти, отговарящи на изискванията на водещи международни сертификати като CompTIA Security +, OSSTMM и др. Гарант за качеството на услугите ни са и интегрираните в организацията ни системи за контрол на качеството ISO / IEC 9001: 2015 (за непрекъсваемост на бизнес процесите), ISO / IEC 27001: 2013 (за управление на информационната сигурност) и ISO / IEC 20000: 2011 (за управление на ИТ услуги).


5 поредни години награда Master of Customer Loyalty на ESET на глобално ниво в конкуренция със 168 държави от целия свят. Master of Market Share за ESET на глобално ниво за 2012 г.

Вижте нашата Политика на ръководството