Публикувана е Публична покана по процедура „Доставка на оборудване“, включваща

  1. Сървъри – 3 бр.
  2. Комутатор с портове с оптична връзка SAN SWITCH – 1 бр.
  3. Сторидж – 1 бр.

Дата на обявяване: 06.12.2017 г.

Дата на отваряне на офертите: 14.12.2017 г., 11:30 часа

Документите за кандидатстване може да свалите оттук

ОЩЕ НОВИНИ