Публикувана е Публична покана по процедура „Доставка на оборудване“:

  1. Сървъри – 3 бр.
  2. Комутатор с портове с оптична връзка SAN SWITCH – 1 бр.
  3. Сторидж – 1 бр.

Дата на обявяване: 12.03.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 19.03.2018 г.

Дата на отваряне на офертите: 20.03.2018 г., 10:00 часа

Документацията можете да свалите оттук

ОЩЕ НОВИНИ