Публична покана по процедура „Закупуване на ERP-система и оборудване (5 бр. ДМА) по 2 обособени позиции“

erp-tender.jpg

Публична покана по процедура „Закупуване на ERP-система и оборудване (5 бр. ДМА) по 2 обособени позиции“

Публикувана е Публична покана по процедура „Закупуване на ERP-система и оборудване (5 бр. ДМА) по 2 обособени позиции“

 

Обособена позиция № 1 включва доставка на ДНА:

  • Система за управление на фирмените ресурси (ERP-система) – 1 бр.

 

Обособена позиция № 2 включва доставка на ДМА, а именно следното оборудване:

  • Сървъри - 3 бр.
  • Комутатор с портове с оптична връзка SAN SWITCH – 1 бр.
  • Сторидж – 1 бр.

 

Дата на обявяване: 27.10.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 0:00 часа на 04.11.2017 г.

Дата на отваряне на офертите: 06.11.2017 г., 11:30 часа

Документите за кандидатстване може да свалите оттук

Още нoвини

Виж всички