Политика за защита на личните данни

 

Съдържание

Обща информация

От 25 май 2016 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на гражданите на Европейския съюз. „Хай Компютърс“ ЕООД спазва напълно изискванията на регламента и събира лични данни, необходими за качественото предоставяне на услугите ни. В тази политика може да намерите информация за това:
 • Какви лични данни събираме за вас, потребителите ни, и с каква цел
 • Как съхраняваме личните Ви данни и за какви срокове
 • С кого и защо споделяме личните Ви данни
 • Как може да получите пълна информация за това какви лични данни съхраняваме за вас
 • Как може да изискате да Ви „забравим“ – или да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас и за които нямаме задължения да съхраняваме по силата на други закони, извън GDPR
В случай на въпроси, Винаги може да се обърнете към нас на имейл [email protected], а ние ще отговорим в рамките на 1 работен ден.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование „Хай Компютърс“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ : 130647293 Седалище и адрес на управление: гр. София, 1303 , ул. Пиротска 98 Допълнителен адрес на упражняване на дейността: Гр. Пловдив, 4000, Ул. Капитан Райчо №95, Сграда „Инженерно-внедрителски корпус“, Ет. 5, офис 5 Имейл: [email protected] Телефон.: +359 2 813 8888 „Хай Компютърс“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. „Хай Компютърс“ ЕООД е търговски представител на следните дружества за България:
 • ESET, spol. s r.o. , Словакия
 • Sophos Ltd, Великобритания
 • StorageCraft, САЩ
 • Safetica, САЩ
 • Xopero Software S.A., Полша
 • Qualys Inc., САЩ
 • MMSOFT Design Ltd. (Pulseway), Ирландия
Търговският представител е независимо юридическо лице и не е част от нито една от горе споменатите компании, но извършва дейност, ползвайки марките им с лиценз да продава, инсталира, конфигурира и поддържа софтуерни и хардуерни средства за информационна сигурност. Моля, консултирайте се с Политиките за защита на лични данни на изброените компании, относно обработването на лични данни от всяко едно от тези дружества. При използването на решение на един или повече от един от горе изброените партньори, Вие давате право на „Хай Компютърс“ ЕООД да предоставя вече получена лична информация за посочените по-горе цели, на партньори, които си сътрудничат с „Хай Компютърс“ ЕООД.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: +359 2 915 3 518 Имейл: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg

Защо събираме лични данни?

Събираме лични данни от вас, за да:
 • Ви предоставяме по-високо качество на услугите си
 • Направим продуктите на партньорите си още по-добри – като добавяме нови функционалности в тях или откриваме пропуски, които да бъдат коригирани
 • Ви предоставим техническа поддръжка на максимално Високо ниво
Конкретните причини, поради които събираме лични данни, са:
 • създаване на профил във вътрешната ни система и осигуряване на пълна функционалност при използването на решенията ни за периода на лиценза и след продажбеното обслужване;
 • регистрация в електронния ни магазин на адрес store.centio.bg;
 • регистрация за безплатен тест на продуктите и решенията ни;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „Хай Компютърс“ ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения (новини), препоръки за подобряване на използването на решенията, които предлагаме, нови версии на решенията ни, продуктови ъпгрейди;
 • предложения за свързани продукти или услуги;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез имейли [email protected], [email protected] и/или [email protected], тикетинг система или център за техническа поддръжка по телефона.
„Хай Компютърс“ ЕООД събира лична информация за целите на осигуряване, развитие и персонализация на настоящия сайт и всички други сайтове на „Хай Компютърс“ ЕООД, услуги и/или продукти, изследвания и демографски данни, статистика и обслужване на клиентите – потребители. Личната информация е необходима на  „Хай Компютърс“ ЕООД за непосредствена  комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания. Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и  за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона като целта е провеждане на  проучване и информиране или получаване на обратна информация за предстоящи продукти, услуги и/или промоции. При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

Каква информация събираме за вас?

Посетителите на всеки един от сайтовете на „Хай Компютърс“ ЕООД могат да ги използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред „Хай Компютърс“ ЕООД. В случай обаче, че желаете да закупите  продукт, е необходимо да създадете профил. В него може да съхраняваме следната информация за вас:
 • Данни за контакт: име и фамилия, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, имейл адрес(и), факс номер(а);
  • Цел на събирането на информация: предоставяне на лиценз за хардуерно или софтуерно решение
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Хай Компютърс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Ползване на уебсайта и средствата ни за комуникации: как използвате нашия уебсайт; отваряте ли или препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies) и други проследяващи технологии (Google Analytics, Google Remarketing Pixel, Facebook Pixel, HotJar, LuckyOrange, SurveyGizmo, SurveyMonkey).
  • Цел на събирането на информация: подобряване на начина, по който комуникираме продуктите и услугите си към вас, нашите потребители; повишаване на информационната сигурност; повишаване на начина, по който комуникираме с вас посредством интерфейса.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, посещение в сайта ни и съгласие с Политиката ни за ползване на лични данни, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Хай Компютърс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Информация за продажби и техническа поддръжка: информация за историята на покупките Ви; предпочитан търговски представител (електронен магазин, член на екипа на „Хай Компютърс“ ЕООД или част от търговската ни мрежа, клиентски номер и номер на договор, използвана техническа поддръжка; жалби и претенции.
  • Цел на събирането на информация: подобряване на търговското ни предложение и предоставяне на максимално точни и адекватни на нуждите Ви оферти и предложения.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Хай Компютърс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Информация за клиентска история: потребителска удовлетвореност, получени оферти, данни за закупуването на решенията ни, дата на закупуване, дата на подновяване/подновявания, данни, събирани от контакти с търговски представител или техническа поддръжка (например: запитвания, консултантска информация, история на техническо обслужване), информация за начина, по който реагирате на кампаниите ни, история на оплакванията, история на техническа поддръжка.
  • Цел на събирането на информация: Подобряване на продуктите и услугите ни, както предоставяне на обратна връзка на компаниите, чийто търговски представител сме, с цел повишаване качеството на продуктите им.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Хай Компютърс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Устройства, на които използвате продуктите и решенията ни: с каква операционна система и коя нейна версия работите, какви софтуерни решения използвате (браузъри, текстообработващи програми, софтуери за графична обработка, мейл клиенти и др.) и как работите с тях (включително и колко често ги ъпгрейдвате), услуги, предлагани на устройството – преносимо (смартфон, таблет, лаптоп или др.) или не (компютър, сървър и др.), техническа информация (използван хардуер и др.).
  • Цел на събирането на информация: Подобряване на продуктите и услугите ни, както предоставяне на обратна връзка на компаниите, чийто търговски представител сме, с цел повишаване качеството на продуктите им.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Хай Компютърс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
„Хай Компютърс“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които може да разкрият:
 • расов или етнически произход;
 • финансово състояние;
 • политически, религиозни или философски убеждения;
 • членство в синдикални или други организации, клубове и т.н.;
 • генетични и биометрични данни;
 • здравословното състояние;
 • сексуален живот;
 • сексуална ориентация;
 • данни за дебитната или кредитната карта на потребителите си.
„Хай Компютърс“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които не са предоставени лично от субекта на данни на нас или оторизиран наш партньор.

Как защитаваме информацията Ви?

„Хай Компютърс“ ЕООД  се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. Въпреки това, обръщаме специално внимание, че съществуват и рискове при предоставянето на лична информация, независимо дали тази информация е дадена лично, по телефон, интернет или други медии или терминал. До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от “хакери”. „Хай Компютърс“ ЕООД е положило максимални усилия и е предвидило подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.

На кой може да предоставим информацията Ви?

Обръщаме специално внимание че „Хай Компютърс“ ЕООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни и продажбите ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация. Съгласно тази политика, Вие ни давате право да предоставяме информация на:
 • Дружества, чийто Търговски представител сме
 • Договорни партньори и центрове за техническа поддръжка
 • Дружества, предоставящи ни услуги, като разработка на софтуер и уебсайтове, IT поддръжка, хостинг и други
 • Застрахователни компании
 • Компании, предоставящи гаранция на продукти
 • Куриерски компании
 • Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo)
 • Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn)
„Хай Компютърс“ ЕООД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на [email protected].

Как събираме информация?

„Хай Компютърс“ ЕООД  събира лични данни през следните канали и по следните поводи:
 • Ако се свържете с нас директно, чрез:
  • Уебсайтовете ни;
  • Телефоните ни за контакт;
  • Формите за контакт;
  • Имейлите за контакт;
  • Секциите за техническа поддръжка;
  • Профилите ни в социални медии като Facebook, LinkedIn, YouTube – чрез лично съобщение, коментар или по друг начин;
  • Секциите за контакт на компаниите, чийто търговски представител сме.
 • Ако закупите продукт, решение или услуга директно от нас.
 • Ако участвате в нашите анкети и въпросници.
 • Ако личните Ви данни са прехвърлени към нас от дружествата, чийто търговски представител сме.
 • Ако други партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?

„Хай Компютърс“ ЕООД не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава лични данни на клиентите си. „Хай Компютърс“ ЕООД по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта. Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на „Хай Компютърс“ ЕООД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към „Хай Компютърс“ ЕООД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта. Принципите, от които се водим при работа с лични данни, за:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • сигурност на данните;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (което е по-дълго).

Какви са вашите права?

Вие имате право на:
 • оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
 • достъп. Може да поискате „Хай Компютърс“ ЕООД информация за това какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. „Хай Компютърс“ ЕООД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
 • коригиране или попълване на личните Ви данни;
 • изтриване („правото да бъдеш забравен“). „Хай Компютърс“ ЕООД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени – да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация – когато:
  • личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
  • няма друго правно основание за обработването на личните данни;
  • възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече маркетингова комуникация от нас);
  • личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.
  • „Хай Компютърс“ ЕООД си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това.
 • ограничаване
 • получаване на информация. „Хай Компютърс“ ЕООД ще направи всичко възможно да Ви уведоми за всички получатели, на които личните данни са били разкрити.
 • възражение. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Хай Компютърс“ ЕООД.
Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на [email protected]. „Хай Компютърс“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.

Какви са правата на „Хай Компютърс“ ЕООД?

„Хай Компютърс“ ЕООД си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните  условия, които се считат обвързващи за клиента.

Политика за бисквитки

„Хай Компютърс“ ЕООД или негови партньори могат да поставят информация на вашия компютър, която да позволява събиране на определени данни. Става въпрос за т.нар. “бисквитки” (cookies), които са често използвани на много сайтове. Бисквитките се съхраняват на харддиска на вашия компютър. „Хай Компютърс“ ЕООД ще използва само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайтовете ни: centio.bg, store.centio.bg, safetica.centio.bg, sophos.centio.bg и др. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С тяхна помощ „Хай Компютърс“ ЕООД получава информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайтовете ни. Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е била завършена при предишното ви посещение. Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация – бисквитките са за идентифициране на вашия компютър, но не и на физическото лице зад него. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитка, можете да конфигурирате вашия браузър, при условие, че браузърът Ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете ограничени да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт, включително при желание да изтеглите определено съдържание и/или да осъществите разплащане чрез сайта. На сайтовете ни може да бъде използвани и технологии, които позволяват на „Хай Компютърс“ ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.

Видове бисквитки, които използваме:

Служебни бисквитки

Служебните бисквитки правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции, като например навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива бисквитки.

Функционални бисквитки

Те дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от вас език или региона, в който се намирате.
 • catAccCookies – бисквитка, благодарение на която знаем дали сте дали съгласието си за съхранение на бисквитки извън служебните. Съхранява се до 30 дни след последното ви посещение на сайта.
 • __cfduid – бисквитка, с която Cloudflare идентифицира потенциално опасни потребители и ги блокира. Повече информация за бисквитката: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies. Съхранява се до 30 дни след последното ви посещение на сайта.

Бисквитки за статистика

С тях правим сайтовете си по-добри, като следим посещаемостта и навиците на потребление и анализираме доколко нашите потребители работят лесно с тях (Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни, а данните за поведението Ви стигат анонимизирано до Google. Максималният период, за който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 • __utma, __utmb, __utmz – бсквитка на Google Analytics, която се използва за идентифицирането ви като потребител. Тя ни показва как и колко често използвате уебсайта, като генерира аналитични данни и ги споделя с Google Analytics. Свързана политика за защита на лични данни: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg. Бисквитката се съхранява до 24 месеца след последното ви посещение на centio.bg или друг наш сайт
 • pvc_visits – бисквитка, благодарение на която броим колко пъти е прочетен един материал в част от сайтовете ни. Бисквитката се съхранява до 24 месеца след последното ви посещение на centio.bg или друг наш сайт

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация и/или реклама, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook и Google. Маркетинговите бисквитки може да се използват за проследяване на посетителите между отделните ни сайтове. Ако потребителите се абонират да получават бюлетин по електронна поща, на уебсайта могат да бъдат използвани специални линкове или аналогични технологии за проследяване на линковете, употребявани от ползвателя на съобщенията в електронната поща. Във всяко съобщение, изпратено по електронната поща, се включва линк, позволяващ отмяна на абонамента за дадения мейлинг лист. За всякакви въпроси и коментари можете да се свържете с нас на [email protected]
 • _fbp – С тази бисквитка можем да показваме максимално близки до интересите ви и адекватни реклами, когато сърфирате във Facebook или други платформи, работещи с Facebook Advertising. Свързана политика за защита на лични данни: https://www.facebook.com/about/privacy. Бисквитката се съхранява до 24 месеца след последното ви посещение на centio.bg или друг наш сайт
За да разберете повече за бисквитките, включително за да видите какви бисквитки са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org. Документът е актуализиран на 21 януари 2019 г.
Close Popup

Използваме бисквитки, за да ви направим centio.bg възможно най-добър.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Save
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings