Решение за прекратяване на процедура по избор на изпълнител, 07.03.2018