Решение за прекратяване на процедура по избор на изпълнител