CENTIO Professional IT Security стартира проект за развитие на управленския капацитет

05.05.2017

На 05.05.2017 г. дружеството стартира изпълнението на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД чрез внедряване на ефективна информационна система за управление на фирмените ресурси (ERP-система)“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0239-C01, сключен с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата цел на проектното предложение е развитие на управленския капацитет и растеж на ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и специализирани услуги.

Специфичната цел на проекта е придобиване и въвеждане на ефективна ERP-система, която да спомогне за повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на компанията.

Дата на стартиране: 05.05.2017 г.
Дата на приключване: 05.11.2018 г.
Обща стойност на проекта: 556 600.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 389 620.00 лв., в това число 331 177.00 лв. европейско и  58 443.00 лв. национално съфинансиране

 

ОЩЕ НОВИНИ

Close Popup

Използваме бисквитки, за да ви направим centio.bg възможно най-добър.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Save
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings