Обратна връзка за
демонстрационна среща

Вашата обратна връзка ще бъде разглеждана строго поверително и ще бъде използвана само за вътрешна информация на CENTIO. Сърдечно Ви благодарим за Вашата откровеност!