Решения и услуги

Киберзастраховка:
ПОКРИЙТЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЗАГУБИ ОТ КИБЕРАТАКА, ГРЕШКА НА СЛУЖИТЕЛ ИЛИ ДРУГ ИНЦИДЕНТ

Управители, киберзастраховката покрива загуби от:

 • принудително прекъсване на бизнеса ви вследствие на кибератака;
 • последващи финансови загуби;
 • увреждане на репутация и пропуснати ползи от нея;
 • вреди, причинени на трети лица, вследствие на пробив във Вашата информационна сигурност;
 • и много други

Процес на застраховане

1. Оценка на риска

Първоначална оценка на нивото на киберзащитата ви (процеси, политики, технологични решения и начина на прилагането им).

2. Съдействие

При открити казуси, възпрепятстващи процеса на застраховане, може да окажем съдействие за отстраняването им.

3. Оферта

На база на първоначалната оценка на риска вие получавате персонализирана индикативна оферта.

Какво получавате със застраховки
"Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт"

Кибер Смарт е застраховка, разработена за юридически лица извън IT индустрията

Застраховка „Кибер Смарт“ осигурява застрахователно покритие за:

 • преки финансови загуби на застрахования вследствие на пробив в неговата информационна сигурност;
 • прекъсване на бизнес;
 • наложени на застрахования регулаторни глоби и санкции;
 • отговорност към трети лица.

КиберТЕХ Смарт е застраховка, разработена за IT контрактори и IT компании

Застраховка „Кибертех Смарт“ осигурява застрахователно покритие за:

 • професионална отговорност на застрахования спрямо клиенти и контрагенти за настъпили загуби, вследствие на небрежност, грешка или пропуск на застрахования;
 • преки финансови загуби на застрахования вследствие на пробив в информационната сигурност на застрахования;
 • прекъсване на бизнес;
 • наложени на застрахования регулаторни глоби и санкции;
 • отговорност към трети лица.
Застраховка
"Кибер Смарт"​
Застраховка
"КиберTEХ Смарт"
Професионална отговорност

Покриват се разходи и разноски на застрахования, които той е длъжен да заплати вследствие на небрежност, грешка или пропуск на негов служител или подизпълнител при изпълнение на професионални задължения в сферата на IT услугите

solutions-bullet
Увреждане на документи и информационни активи

Покриват се разходи и разноски за възстановяване или замяна на документи на трети лица, които са изгубени или увредени докато са оставени на отговорно пазене в организацията ви при изпълнение на вашите професионални задължения

solutions-bullet
Нелоялност на служители

Покриват се вреди, правни разходи и разноски настъпили в резултат на гражданско, наказателно, административно или арбитражно производство и съдебни разходи и разноски, вследствие на нелоялно или измамно действие или бездействие на служител или подизпълнител при изпълнение на професионални задължения в сферата на IT услугите

solutions-bullet
Загуба или увреждане на информационни активи

Покриват се необходими и целесъобразни разходи, направени след пробив в информационната сигурност с цел да бъдат възстановени:

 • правилното функциониране на информационната система;
 • информация, съхранявана на информационната система;
 • всякаква друга информация, включително лични документи;

solutions-bullet solutions-bullet
Прекъсване на бизнес

Прекъсване на бизнес, пряко причинено от неправомерен достъп, заразяване с компютърен вирус, кибер атака от вида отказ на услуга (DoS) или операционна грешка или произтичащо от кибер кражба или кибер изнудване;

solutions-bullet solutions-bullet
Кибер кражба

 • Кражба или фалшифициране на пари или ценни книжа;
 • Кражба или загуба на стоки на застрахования във връзка със снабдяване или доставяне на стоки;

solutions-bullet solutions-bullet
Киберизнудване
solutions-bullet solutions-bullet
Неправомерен достъп до телефонни системи

Покриват се телефонни сметки за обаждания, вследствие на неправомерно използване на честотна линия на телефонни системи на застрахования от външно лице.

solutions-bullet solutions-bullet
Разходи за уведомление на трети лица

Покриват се необходими разходи на застрахования за уведомяване на трети лица след разкриване на лична информация за тях

solutions-bullet solutions-bullet
Отговорност за медийни публикации

Покрива се отговорността на застрахования за:

 • Клевета, насочена към физическо лице или търговско дружество;
 • Публикуване на невярна негативна информация за продукт;
 • Непреднамерено нарушаване на авторски права;
 • Неправомерно използване на дълбоки връзки или фреймове, произтичащи от медийни публикации на застрахования;

solutions-bullet solutions-bullet
Нарушаване на лично пространство и загуба на документи
solutions-bullet solutions-bullet
Нарушаване на конфиденциалност
solutions-bullet solutions-bullet
Пробив в информационната сигурност
solutions-bullet solutions-bullet
Нарушаване на сигурността на картовите разплащания
solutions-bullet solutions-bullet
Регулаторни глоби и санкции
solutions-bullet solutions-bullet
Увреждане на репутацията на застрахования
solutions-bullet solutions-bullet

Прехвърлете риска за бизнеса си.
Заявете вашата киберзастраховка

Телефонът не е задължителен, но ще е по-лесно да свържем с вас, ако ни го предоставите.
Close Popup

Използваме бисквитки, за да ви направим centio.bg възможно най-добър.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Save
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings