rapid7-large.png
rapid7-logo-double.png

Откриваме заплахите, създадени да бъдат скрити


Създаден за да преодолява най-големите трудности пред, които е поставена киберсигурността на вашата организация. Rapid 7, следи отклоненията от нормалното функциониране на  всички свързани мрежови приложения, за да разпознае добре прикритите заплахи, застрашаващи успеха на вашия бизнес.

Корелацията между логове от различни източници е една от основните задачи, които продукта решава за вас (firewall, антивирус и др.) Възползвайте се от глобалния ни опит в идентифицирането на заплахи. Използвайте множество готови сценарии автоматизации за откриване и отстраняване на атаки, измама или компрометиране на бизнес приложенията ви.

Виж партньорско удостоверение

 

Rapid7 InsightEDR

 

InsightIDR на производителя Rapid7 е Cloud базиран SIEM за откриване и реакция на инциденти, притежава вграден мониторинг на извършваните автентификации и разширява драстично видимостта върху сигурността  на крайните точки.

InsightIDR идентифицира всеки неоторизиран достъп от външни и вътрешни източници, потенциални заплахи и откриването на подозрителна активност, като подпомага ориентирането на отговорните за сигурността служители в многообразните потоци данни.

InsightIDR комбинира средствата за дигитално разследване на инциденти, търсенето на логове  и следенето на множество специализирани конзоли за управление в едно решение. Платформата  събира данни от съществуващите инструменти за мрежова и информационна сигурност, лог файлове и други видове метаданни, като ги агрегира в локален колектор за максимална ефективност и бързодействие.

Основни предимства на платформата са:

 • Агрегиране на данните от множество конзоли в интуитивен уеб базиран интерфейс с множеството възможности за репорти, определяне на достъпи, известяване и автоматизация
 • Анализ в реално време на логове и метаданни от крайни работни станции и сървъри, мрежови устройства и услуги /DNS, DHCP/;
 • Възможност за създаване на парсери на събития;
 • Автоматизирано известяване на отговорния персонал при засечено подозрително поведение в инфраструктурата;
 • Интеграция с множество cloud услуги, като Microsoft 365, Google G Suite и др.;
 • Приоритизиране на активите и събитията генерирани от тях, в зависимост от риска, който те представляват за бизнес операциите;
 • Платформа за разследване на всяко подозрително събитие;
 • Пълен мониторинг и видимост върху операциите в контекста на киберсигурността;
 • Решението не изисква специализиран хардуер;
 • Предлаганото решение на Rapid7 е снабдено с модули за управление на уязвимости - InsightVM,
 • Пълно съответствие с регулации като EU670/GDPR, SOC2 и други.

Избери Rapid7 SIEM

 1. Cloud базиран SIEM за откриване и реакция на инциденти

 2. Идентифицира всеки неоторизиран достъп и потенциални заплахи