product-securonix-large-2.png
securonix-logo-small.png

Откриваме заплахите, създадени да останат скрити


Достъпно, лесно, иновативно SIEM решение от най-висок клас.

― Патентованите ни алгоритми са създадени да разкриват отклоненията от нормалното функциониране на устройства и приложения като разпознават добре прикритите заплахи за бизнеса ви.
― Корелирате лесно логове от различни източници (firewall, антивирус и др.) и се възползвате от глобалния ни опит в идентифицирането на заплахи
― Използвайте множество готови сценарии за поведение при разкриване на вътрешни атаки, измама или компрометиране на бизнес приложенията виЗаяви демо

Интелигентна система за автоматизирани действия при атака (Incident Response)

Със Securonix Spotter разбирате с минимално усилие за наличието на индикатори за компрометиране на организацията ви. Проследявате откъде и как се е случила атаката. Получавате доклади за откритите заплахи в ясен и лесен за разбиране и анализ формат.

Интелигентна система за автоматизирани действия при атака (Incident Response)

Securonix Intelligent Response ви дава ноу-хау как да реагирате при наличието на определени атаки. Създавате списък с действия, които да предприемете – или да разпределите между различни екипи, за да елиминирате заплахата за бизнеса ви.Създаден да расте заедно с организацията ви

Със Securonix Next-Gen SIEM агрегирате и анализирате стотици терабайти данни от логовете работни станции и приложения всеки ден. Решението ни е базирано на Hadoop – open data платформа, която позволява да съхранявате, обработвате и споделяте със свързани приложения данните за функционирането на бизнеса ви.
Готови интеграции с външни приложения

Решението ни идва с framework с директна интеграция с продути като Microsoft Office 365, Active Directory, Sharepoint, Splunk и др. Агрегиране и неструктурирана информация посредством REGEX правила, за да получите максимална видимост върху организацията ви.Прозрачно ценообразуване

За да получите най-доброто за парите си, ценообразуването ни е на база потребители, а не на база засечени събития, или гигабайти.


Избери Securonix Next-Gen SIEM

  1. Достъпно, лесно, иновативно решение от най-висок клас.

  2. Откриваме заплахите, създадени да останат скрити